Monday, May 26, 2008

Més sobre Pla i Borges

Acabo d’assabentar-me, gràcies al amic de la universitat Xavier Pla, que hi ha altra cita de Josep Pla tocant a Borges que es troba a "Notes per un diari 1966", dins, Obra Completa Volum A "Per acabar", pp.714-715. Ho poso per la seva reflexió:

Jorge Luis Borges no és un escriptor de la vida: és un escriptor dels
llibres. Arriba a ser insuportable Moltes vegades és difícil d’establir una línia divisòria entre una cosa i l’altra. En el cas de Borges és facilíssima, i la ratlla és clara i total. Són recensions d’altres papers –molt ben fetes-- (Borges escriu molt bé), però en definitiva res --o poca cosa. Almenys a mi aquesta classe d’escriptors no m’agraden.(714-15)

Bé, em sembla que da un sentit diferent de la seva opinió sobre Borges. Es interessant que a pesar de criticar-li encara diu que “Borges escriu molt bé.”

No comments: