Saturday, May 24, 2008

la banalitat

En El quadern gris Josep Pla escriu:

Arribar a una banalitat profunda pot ésser, al meu entendre, un autèntic propòsit literari.
Qué vol dir tot aixó? Volem la banalitat dins la nostre literatura?

No comments: