Thursday, January 29, 2009

I els aucells?

En el meu afany per donar els llibres als altres membres del grup, hi vaig donar el meu. Afortunadament, vaig també trobar el Llibre d'Amic e Amat a la Internet. Aleshores, intentaré indicar on soc, perquè crec que la manera de numerar les metàfores es diferent.
Doncs aquesta setmana en la lectura que podia fer, vaig trobar interessant l'us del “aucell”. Si no estigui equivocat, és l'única animal que apareix dins l'obra. La meva pregunta seria per què? Què representa l'aucell per a Llull? Té que ver amb el rossinyol de la poesia moderna? Us poso les metàforas que ten la paraula "aucell":

Gener
16. - Digues, aucell qui cantes: est-te mès en guarda de mon amat per ço que et defena de desamor, e que muntiplic en tu amor?
Respòs l'aucell:
- E qui em fa cantar, mas tan solament lo Senyor d'amor, qui es té a deshonor desamor?

26.Cantaven los aucells l'alba, e despertà's l'amic, qui és l'alba; e los aucells feniren llur cant, e l'amic morí per l'amat en l'alba.

27.Cantava l'aucell en lo verger de l'amat. Venc l'amic, qui dix a l'aucell:
- Si no ens entenem per llenguatge, entenam-nos per amor; cor en lo teu cant se representa a mos ulls mon amat.

Febrer
4.- Digues, aucell que cantes d'amor al meu amat: Per què em turmenta ab amor, qui m'ha pres a ésser son servidor?
Respòs l'aucell:
- Si no sostenies treballs per amor, ab què amaries ton amat?

10. Ab ulls de pensaments, llanguiments, de sospirs e de plors, esguardava l'amic son amat; e ab ulls de gràcia, justícia, pietat, misericòrdia, liberalitat, l'amat esguardava son amic. E l'aucell cantava lo plaent esguardament damunt dit.

27.Cantava l'aucell en un ram de fulles e de flors, e lo vent menava les fulles e aportava odor de les flors. Demanava l'amic a l'aucell què significava lo moviment de les fulles ni l'odor de les flors. Respòs:
- Les fulles signifiquen en llur moviment, obediència; e l'odor, sufre e malanança.

Abril
25.En un ram cantava un aucell, e deia que ell daria un novell pensament a amador que li'n donàs dos. Donar l'aucell lo novell pensament a l'amic, e l'amic donà'n dos a l'aucell, per ço que alleujàs sos turments; e l'amic sentí muntiplicades ses dolors.

1 comment:

Mark said...

I suspect that the "aucell" could be the Holy Spirit. I say this because the Holy Spirit's symbol is the dove, and even though Llull does not use the equivalent of "colom," Gener 27 vaguely reminds me of Romans 8:26: "In the same way, the Spirit also helps us in our weakness, since we do not know how to pray as we should. But the Spirit himself intercedes for us with groans too deep for words." And isn't the "aucell" acting as an intercessor in many of these quotations?